Fakty i Mity

Przygotowany przy współpracy z dietetykiem dr n. o zdr. Moniką Mielus. Oceniony merytorycznie przez pracowników Działu Medycznego Mylan Healthcare Sp. z o.o., Viatris 29.04.2022

Witamina D jest wytwarzana w skórze pod wpływem promieni słonecznych. Źródłem witaminy D w diecie są głównie ryby, takie jak węgorz, łosoś dziki, śledź, w znacznie mniejszym stopniu żółtko jaja, ser żółty, mleko, niektóre grzyby. Jednak dieta nie pokrywa w pełni dobowego zapotrzebowania na tę witaminę.1 W Europie środkowej (czyli w Polsce), od października do marca panuje niewystarczające nasłonecznienie do skórnej syntezy witaminy D i dlatego zaleca się każdemu mieszkańcowi tego obszaru supmentację tej witaminy. Z tego powodu zaleca się jej suplementację. Dawki w ramach suplementacji (nie leczenia niedoborów) uzależnione są od wieku, masy ciała, diety i trybu życia. Wynoszą: od 400 IU na dobę dla niemowląt, 1000-2000 IU dla dzieci od 1-18 roku życia (zależnie od masy ciała) i do 2000 IU dla pozostałych grup wiekowych. Osoby chorujące na otyłość (BMI> 30 kg/m2), powinny suplementować witaminę D w wyższych dawkach – od 1600 do 4000 IU. Ustalenie indywidulanej dawki warto skonsultować z lekarzem.2


1. Rusińska A, Płudowski P, Walczak M i wsp. Vitamin D Supplementation Guidelines for General Population and Groups at Risk of Vitamin D Deficiency in Poland-Recommendations of the Polish Society of Pediatric Endocrinology and Diabetes and the Expert Panel With Participation of National Specialist Consultants and Representatives of Scientific Societies-2018 Update. Front Endocrinol (Lausanne). 2018;31;9:246.

2. Walczyk A.; Wytyczne suplementacji witaminy D- skrót aktualnych zaleceń; Medycyna Praktyczna 2013; https://diabetologia.mp.pl/wytyczne/92799,wytyczne-suplementacji-witaminy-d-skrot-aktualnych-zalecen; dostęp z dnia: 29.04.2022