Układ trawienny

Przygotowany przy współpracy z dietetykiem dr n. o zdr. Moniką Mielus. Oceniony merytorycznie przez pracowników Działu Medycznego Mylan 29.11.2019

Białko (tak jak węglowodany), nie może być przyswojone przez organizm bez rozdrobnienia do mniejszych cząsteczek (aminokwasów).

Proces ten jednak zapoczątkowany jest dopiero w żołądku. W prosty sposób można powiedzieć, że białko zostaje w pewien sposób wyprostowane, ułatwiając działanie enzymom trawiennym. W soku żołądkowym oprócz kwasu solnego znajduje się także wydzielany przez tzw. komórki główne żołądka enzym zwany pepsyną. Jego działanie możliwe jest także w środowisku kwaśnym i polega na rozbijaniu wewnętrznych wiązań białkowych.

Trawienie białek w świetle jelita
zachodzi przy udziale enzymów wydzielanych przez trzustkę - proteaz i peptydaz trzustkowych . Są one głównymi białkami wchodzącymi w skład soku trzustkowego. Proteazy powodują rozkład peptydów do jeszcze krótszych łańcuchów aminokwasów, które następnie rozkładane są do poszczególnych aminokwasów przez peptydazy. W wyniku działania tych enzymów powstaje mieszanina pojedynczych aminokwasów i bardzo krótkich łańcuchów aminokwasów, które mogą już zostać przyswojone przez organizm.