Układ trawienny

Przygotowany przy współpracy z dietetykiem dr n. o zdr. Moniką Mielus. Oceniony merytorycznie przez pracowników Działu Medycznego Mylan Healthcare Sp. z o.o., Viatris 29.04.2022

Białko podobnie jak węglowodany, nie może być bezpośrednio wchłonięte przez organizm i musi zostać rozłożone do pojedynczych składowych, tzw. aminokwasów.

Proces ten jednak zapoczątkowany jest dopiero w żołądku. W prosty sposób można powiedzieć, że białko zostaje w pewien sposób wyprostowane, ułatwiając działanie enzymom trawiennym. W soku żołądkowym oprócz kwasu solnego znajduje się także wydzielany przez tzw. komórki główne żołądka enzym zwany pepsyną. Jego działanie możliwe jest także w środowisku kwaśnym i polega na rozbijaniu wewnętrznych wiązań białkowych.

Trawienie białek w świetle jelita
zachodzi przy udziale enzymów wydzielanych przez trzustkę - proteaz i peptydaz trzustkowych . Są one głównymi enzymami wchodzącymi w skład soku trzustkowego. Proteazy powodują rozkład peptydów do jeszcze krótszych łańcuchów aminokwasów, które następnie rozkładane są do poszczególnych aminokwasów przez peptydazy. W wyniku działania tych enzymów powstaje mieszanina pojedynczych aminokwasów i bardzo krótkich łańcuchów aminokwasów, które mogą już zostać przyswojone przez organizm.1

  • Interna Szczeklika – podręcznik chorób wewnętrznych pod redakcją P. Gajewskiego, wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2012