Układ trawienny

Przygotowany przy współpracy z dietetykiem dr n. o zdr. Moniką Mielus. Oceniony merytorycznie przez pracowników Działu Medycznego Viatris Healthcare Sp. z o.o. 29.04.2022

Proces trawienia cukrów jest procesem wieloetapowym i zostaje zapoczątkowany w jamie ustnej.

Kolejne etapy zachodzą w dalszych odcinkach przewodu pokarmowego - jelitach pod wpływem:

  • amylazy trzustkowej – enzymu wydzielanego przez trzustkę

Jest to enzym, który w dalszym stopniu rozkłada cukry już do mniejszych cząstek. Jednak w większości muszą one ulec kolejnemu etapowi rozpadu do cukrów prostych, które mogą już zostać bezpośrednio wykorzystane jako źródło energii.1

  • Interna Szczeklika – podręcznik chorób wewnętrznych pod redakcją P. Gajewskiego, wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2012