Układ trawienny

Przygotowany przy współpracy z dietetykiem dr n. o zdr. Moniką Mielus. Oceniony merytorycznie przez pracowników Działu Medycznego Mylan 29.11.2019

Proces trawienia cukrów jest procesem wieloetapowym i zostaje zapoczątkowany w jamie ustnej.

Kolejne etapy zachodzą w dalszych odcinkach przewodu pokarmowego - jelitach pod wpływem:

  • amylazy trzustkowej – enzymu
  • wydzielanego przez trzustkę

Jest to enzym, który w dalszym stopniu rozkłada cukry już do mniejszych cząstek. Jednak w większości muszą one ulec kolejnemu etapowi rozpadu do cukrów prostych, które mogą już zostać bezpośrednio wykorzystane jako źródło energii.