Fakty i Mity

Przygotowany przy współpracy z dietetykiem dr n. o zdr. Moniką Mielus. Oceniony merytorycznie przez pracowników Działu Medycznego Mylan Healthcare Sp. z o.o., Viatris 29.04.2022

Obecnie powszechna już jest możliwość oznaczenia zasobów witaminy D w naszym organizmie. W tym celu należy pobrać krew i wykonać badanie stężenia witaminy D. Wskaźnikiem do oceny jest stężenie 25-hydroksywitaminy D, w skrócie 25(OH)D. Optymalne stężenie to od 30 do 50 ng/ml lub, gdy laboratorium posiada inne jednostki, to 75–125 nmol/l. Jeżeli wynik wyjdzie poniżej tych wartości, wtedy trzeba rozpocząć suplementację witaminy D lub zwiększyć dotychczasową dawkę. To ile powinniśmy przyjąć witaminy D, zależy od indywidualnego stężenia. Np. jeżeli uzyskamy stężenie 20 ng/ml oraz jeśli suplementacja była prowadzona odpowiednio do sytuacji, zalecane jest zwiększenie dotychczasowej dawki o 50% i wykonanie badanie stężenia witaminy D za pół roku. Natomiast w przypadku stężenia np. 15 ng/ml i spełnieniu warunków jak powyżej, dotychczasową dawkę należy zwiększyć o 100% i wykonać kontrolne oznaczenie 25(OH)D za 3 miesiące. Jeżeli suplementacja nie była wcześniej prowadzona, zalecane jest rozpoczęcie podaży witaminy D w dawkach profilaktycznych. Najkorzystniej wykonywać badanie stężenia witaminy D w okresach jesienno-zimowych lub wczesno-wiosennych, gdyż wtedy będzie to w pełni obrazowało zapasy witaminy w naszym organizmie. Jeżeli badanie wykonamy w lipcu, sierpniu, czy nawet na początku września, to najczęściej po wakacyjnym nasłonecznieniu stężenie witaminy D będzie prawidłowe. Oczywiście, badanie krwi musi zostać zinterpretowane przez lekarza, który zleci ewentualną suplementację, zgodnie z wytycznymi lekarskimi.


1. Rusińska A, Płudowski P, Walczak M i wsp. Vitamin D Supplementation Guidelines for General Population and Groups at Risk of Vitamin D Deficiency in Poland-Recommendations of the Polish Society of Pediatric Endocrinology and Diabetes and the Expert Panel With Participation of National Specialist Consultants and Representatives of Scientific Societies-2018 Update. Front Endocrinol (Lausanne). 2018;31;9:246.