Wskazania do stosowania

Kreon Travix jest wskazany do stosowania w leczeniu zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki u dzieci, młodzieży i dorosłych.
Kreon Travix

Na podstawie:


1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Kreon Travix – zatw. 11.2016

Zobacz również:
Jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.
TAK
NIE